ISRO Recruitment 2023

ISRO Recruitment 2023

ISRO દ્વારા ભરતી 2023
ISRO દ્વારા ભરતી 2023

ISRO ભરતી 2023 : સ્પેસ એપ્લીકેશન સેન્ટરે નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે SAC અમદાવાદની વિવિધ જગ્યાઓ માટેની ભરતી માટે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે તપાસતા રહો.


જોબ સમરી ISRO ભરતી 2023

વિભાગનું નામ : ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ઇસરો) સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર

ભરતીનું નામ : ISRO ભરતી 2022

જગ્યાઓનું નામ : આસિસ્ટન્ટ, જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક, સ્ટેનોગ્રાફર, આસિસ્ટન્ટ (ઓટોનોમસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ), પર્સનલ આસિસ્ટન્ટની

કુલ ખાલી જગ્યાઓ : 526

એપ્લિકેશન મોડ : ઓનલાઇન

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ : isro.gov.in

SAC ભારતી 2022 માટે પાત્રતા માપદંડ : સહાયક સ્નાતક

જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ : ગ્રેજ્યુએશન

ઉચ્ચ વિભાગ કારકુન : સ્નાતક

સ્ટેનોગ્રાફર : ગ્રેજ્યુએશન

સહાયક (સ્વાયત્ત સંસ્થા) : સ્નાતક

અંગત મદદનીશ : સ્નાતક

ખાલી જગ્યાની વિગતો

મદદનીશ : 68

જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ : 68

અપર ડિવિઝન કારકુન :68

સ્ટેનોગ્રાફર :68

મદદનીશ (સ્વાયત્ત સંસ્થા) :68

અંગત મદદનીશ :68

અરજી ફી

અરજી ફી રૂ. 100/-


મહત્વપૂર્ણ લિંક

નોકરીની જાહેરાત: અહીં ક્લિક કરો

વેબસાઇટ: અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન અરજી કરો: અહીં ક્લિક કરો


મહત્વની તારીખ

ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 20-12-2022

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 08-01-2023